පිංතූර ගැලරිය - ෂෙන්සෙන් බැබළෙයි තාක්ෂණ Co., Ltd. ->

සිල්ලර වෙළඳසැල, ප්‍රදර්ශනය, වීදුරු කවුළු බිත්තිය, වේදිකා පසුබිම යනාදිය සඳහා.

තවත් විවිධ හැඩයන් හා විවිධ මානයක් LED උළු වැඩි possiblities කරන්න. Creatitive LED තිරයක්, ස්කයි 3D LED වීඩියෝ බිත්ති ගලා යන, LED තිරයක්. නව දර්ශන, තවත් ඒ තමයි. කටින් ඔබේ වෙළඳ නාමය වචනය කරන්න.

ඉදිරිපස ප්‍රවේශය, පසුපස අවකාශය අවශ්‍ය නොවේ. සාප්පු සංකීර්ණය, රාත්‍රී සමාජ ශාලාව, බාර්, ප්‍රසංගය, කෞතුකාගාරය, රැස්වීම් කාමරය ආදිය.


Send your message to us:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට