галерея

Дагы башка калыптандыруу жана чендик өнүгүү плиткалар көбүрөөк possiblities түзөт. Creatitive экранды LED, Sky 3D өнүгүү Video Wall аккан, экранды кылды. Болумушту аян, дагы кызыктуу. оозунан бренд сөзүн.

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.

Дагы башка калыптандыруу жана чендик өнүгүү плиткалар көбүрөөк possiblities түзөт. Creatitive экранды LED, Sky 3D өнүгүү Video Wall аккан, экранды кылды. Болумушту аян, дагы кызыктуу. оозунан бренд сөзүн.

Анткени көргөзмөсү, Big жыйынында, этап Көшөгөгө ж.б.