கேலரி

For Retail store, Exhibition, Glass window wall, Stage backdrop etc.

மேலும் வெவ்வேறு வடிவம் மற்றும் பரிமாணத்தை LED ஓடுகள் மேலும் பல அமைச்சர்களும் செய்ய. Creatitive LED காட்சி, ஸ்கை 3D, LED திரை LED வீடியோ சுவர் பாயும். புதிய தரிசனங்கள், மேலும் சிறந்த இடங்களைக். வாயின் உங்கள் பிராண்ட் சொல் கொள்ளுங்கள்.

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.