گالری

صفحه نمایش LED خلاق

کاشی شکل و ابعاد LED بیشتر مختلف را احتمال بیشتر است. Creatitive چراغ صفحه نمایش، آسمان 3D LED صفحه نمایش، جریان دیوار ویدئویی LED. چشم انداز جدید، جاذبه های گردشگری است. را کلمه نام تجاری خود را از دهان.

مورد نصب ثابت

برای مرکز خرید، باشگاه شبانه، نوار، کنسرت، موزه، اتاق جلسه و غیره
دسترسی جبهه، بدون نیاز تماس فضا.

در مورد صفحه نمایش اجاره

برای نمایشگاه، کنفرانس بزرگ، پس زمینه مرحله و غیره

شفاف مورد صفحه نمایش منجر شده

برای نمایشگاه، کنفرانس بزرگ، پس زمینه مرحله و غیره


واتساپ چت آنلاین!