گالری

For Retail store, Exhibition, Glass window wall, Stage backdrop etc.

کاشی شکل و ابعاد LED بیشتر مختلف را احتمال بیشتر است. Creatitive چراغ صفحه نمایش، آسمان 3D LED صفحه نمایش، جریان دیوار ویدئویی LED. چشم انداز جدید، جاذبه های گردشگری است. را کلمه نام تجاری خود را از دهان.

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.