ગેલેરી

For Retail store, Exhibition, Glass window wall, Stage backdrop etc.

વધુ અલગ આકાર અને પરિમાણ એલઇડી ટાઇલ્સ વધુ possiblities કરો. Creatitive એલઈડી ડિસપ્લે, સ્કાય 3D LED સ્ક્રીન, એલઇડી વિડિઓ દીવાલ વહેતી. ન્યૂ દ્રષ્ટિકોણો, વધુ આકર્ષણો. મોં ના તમારી બ્રાન્ડ શબ્દ બનાવો.

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.