ګالري

د کريټيف LED پرده

نور مختلف شکل او بعد LED کاشي نور possiblities کړي. Creatitive LED نندارې، Sky 3D LED پرده، بهيږي LED ویډیو دیوال. نوي لید، ډیر جاذبه. ستاسو د خولې د نښې کلمه د کمکیانو لپاره.

ثابته نصب صورت کې

د سودا Mall، د شپې کلپ، bar، کنسرت، موزیم، د غونډو خونه او داسې نور
جبهې ته السرسی، بېرته اړتيا ځای نه لري.

د کرايې نندارې صورت کې

د نندارتون، غټ کنفرانس، مرحله د پورتني او داسې نور

شفاف مشرۍ د پردې صورت کې

د نندارتون، غټ کنفرانس، مرحله د پورتني او داسې نور


WhatsApp لائن چت!