ग्यालरी

थप विभिन्न आकार र आयाम एलईडी टाइल्स थप possiblities बनाउन। Creatitive आकाश 3D एलईडी भिडियो पर्खाल बगिरहेको, स्क्रीन एलईडी, प्रदर्शन एलईडी। नयाँ दर्शन, थप आकर्षण। मुख को आफ्नो ब्रान्ड शब्द गर्नुहोस्।

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.

थप विभिन्न आकार र आयाम एलईडी टाइल्स थप possiblities बनाउन। Creatitive आकाश 3D एलईडी भिडियो पर्खाल बगिरहेको, स्क्रीन एलईडी, प्रदर्शन एलईडी। नयाँ दर्शन, थप आकर्षण। मुख को आफ्नो ब्रान्ड शब्द गर्नुहोस्।

प्रदर्शनी, ठूलो सम्मेलन, स्टेज पृष्ठभूमि आदि लागि