เฉลียง

For Retail store, Exhibition, Glass window wall, Stage backdrop etc.

รูปร่างและขนาดที่แตกต่างกัน LED กระเบื้องเพิ่มเติมให้ possiblities มากขึ้น Creatitive จอแสดงผล LED, Sky 3D หน้าจอ LED, ไหลผนังวิดีโอ LED วิสัยทัศน์ใหม่ที่น่าสนใจมากขึ้น ทำให้แบรนด์ของคุณคำจากปาก

Front access, no need back space.For shopping mall, night club, bar, concert, museum, meeting room etc.