ෂෙන්සෙන් බැබළෙයි තාක්ෂණ Co., Ltd. - අප ගැන

Shenzhen Radiant Technology Co., Ltd. is a world-class leading professional LED සංදර්ශක නිෂ්පාදනය in China, it was established in 2007. Radiant is developed along with the development of the entire LED display industry.  Until today, we have gone through වසර 15ක of history.  

Radiant insists on "Action speaks louder than words" as its  philosophy. We provide one-stop service from R&D, design, manufacture, sale, technical support, installation and customer service. Among them, R&D is the key power to support us to develop for 15 years and will be longer in the future.

We have a powerful and nice team so that our business covers the domestic and foreign regionss in different markets, such as system integration, media broadcast, education, retail, entertainment, sports, government, gaming industry, exhibition, film and television, etc.

නිර්මාණාත්මක LED සංදර්ශන become more and more popular today, thus our company developed some new items to meet market’s demands. Flexible LED display, transparent LED display and gaming LED signage are our main products, these items are walking in the forefront of our industry, we have a lot of advantages on them. In addition, ත්‍රිමාණ සංදර්ශක සහ ගිලී යන සංදර්ශක are also our another two key points, we pay attention to their both development in the market all along.

We have always pursued the principle of ගුණාත්මකභාවය සහ සේවාව පිළිබඳ මූලධර්මය පළමුව අනුගමනය කර . This principle assures Radiant to operate healthily and develop actively. In our business experience, we nearly don’t have customer complaints because our products stand on a high level.

අද, ඩිජිටල් LED සංදර්ශකය වැඩි වැඩියෙන් කර්මාන්තවල විශේෂයෙන් වෙළඳ දැන්වීම්වල භාවිතා වේ, සමහර විට AR/VR හෝ වෙනත් නව තාක්ෂණයන් සමඟ ඒකාබද්ධ වී මිනිසුන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා නිර්මාණාත්මක සහ නව්‍ය බලපෑමක් ඇති කරයි, එය අපගේ ජීවිතය ඉක්මනින් වෙනස් කරයි.

Duty, honesty, cooperation, quality are our company’s core value. We will always stand with our colleagues and clients together to develop our products in the world. Believe us, believe yourself, we will build a more colorful and brighter future. 

公司照片2

සහතික

CE-EMC (සම්මත නිෂ්පාදන)

CE-LVD (සම්මත නිෂ්පාදන)

සී.සී.සී.

ISO9001: 2015

CE-EMC (විනිවිද පෙනෙන Led Screen)

CE-LVD(Transparent Led Screen)

FCC

FCC

ROHS

RoHS

Patents

විනිවිද පෙනෙන LED සංදර්ශකය

Magnetical module tecgnology for transparent LED display

විනිවිද පෙනෙන LED පෝස්ටර්

විනිවිද පෙනෙන LED පෝස්ටර්

ISR2018

HKTDC2019

HKTDC2020


ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට