අප අමතන්න - ෂෙන්සෙන් බැබළෙයි තාක්ෂණ සමාගම,

Shenzhen Radiant Technology Co., LTD

ලිපිනය

4th Floor, Building A1, Zhongtai Information Technology Industrial Park, No. 2, Dezheng Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen,China

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 755 83193425

+86 755 23408116

පැය

Monday-Saturday:

8:30am – 6:pm

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට