पारदर्शक LED पोस्टर

1.Yclient: पारदर्शक LED पोस्टर

1.YdeaStudio : संगणक टर्मिनल सॉफ्टवेअर स्टुडिओ

2.  YdeaLED : संगणक नियंत्रित सॉफ्टवेअर.

सॉफ्टवेअर डाउनलोड

3.Yclient : मोबाइल फोन Android नियंत्रण सॉफ्टवेअर आहे. APK

सॉफ्टवेअर डाउनलोड करा:

सॉफ्टवेअर डाउनलोड करा: