Прозрачна LED плакат

1.Yclient: Прозрачна LED плакат

1.YdeaStudio : компютърен терминал софтуер студио

2.  YdeaLED : контролиране Компютърен софтуер.

Софтуер за изтегляне

3. Yclient : За мобилен телефон софтуер за управление на Android. APK

Софтуер за изтегляне:

Софтуер за изтегляне: