โปสเตอร์ LED ใส - เซินเจิ้น Radiant เทคโนโลยี จำกัด

Product Center

1.Yclient: โปสเตอร์ LED ใส

1.YdeaStudio : คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์สตูดิโอสถานี

2.  YdeaLED :ซอฟแวร์ควบคุมคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดซอฟแวร์

3. Yclient :สำหรับโทรศัพท์มือถือ Android ซอฟต์แวร์การควบคุม เอพีเค

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์:

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์: