tấm áp phích LED trong suốt - Thâm Quyến Radiant Technology Co., Ltd.

Product Center

1.Yclient: tấm áp phích LED Transparent

1.YdeaStudio : Máy tính thiết bị đầu cuối thu phần mềm

2.  YdeaLED : Phần mềm máy tính kiểm soát.

Tải phần mềm

3.Yclient : Đối với điện thoại di động phần mềm điều khiển Android. aPK

Tải phần mềm:

Tải phần mềm: