पारदर्शी एलईडी पोस्टर - शेन्जेन उज्ज्वल प्रौद्योगिकी लिमिटेड कं,

Product Center

1.Yclient: पारदर्शी एलईडी पोस्टर

1.YdeaStudio : कम्प्यूटर टर्मिनल सफ्टवेयर स्टूडियो

2.  YdeaLED : कम्प्यूटर नियन्त्रणमा सफ्टवेयर।

सफ्टवेयर डाउनलोड

3.Yclient : मोबाइल फोन एन्ड्रोइड नियन्त्रण सफ्टवेयर लागि। APK

सफ्टवेयर डाउनलोड:

सफ्टवेयर डाउनलोड: