Ил тод, LED зурагт хуудас

1.Yclient: ил тод, LED зурагт хуудас

1.YdeaStudio : Компьютерийн терминал програм хангамж студи

2.  YdeaLED : Компьютерийн хянах програм.

Програм татаж авах

3. Хэрэглэгч : гар утас нь Android хяналтын програм хангамж нь. APK

Програм хангамж Татаж авах:

Програм хангамж Татаж авах: