sahypa_banner

Önüm merkezi

 • Muzeý we 4S awtoulag dükany üçin sergi tegelek wideo ekrany üçin P4 çeýe LED ekrany

  Muzeý we 4S awtoulag dükany üçin sergi tegelek wideo ekrany üçin P4 çeýe LED ekrany

  Giriş Içki egri LED wideo diwary üçin Radiant P4 çeýe LED displeýi Döwrüň ösmegi we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen, displeý pudagynyň ösüşi irki ak-gara şekil dünýäsinden beýiklere uzak we agyr syýahat etdi. reňk dünýäsindäki üýtgeşmeler.Ekranyň tehnologiýasynda täzeçillik bilen yzygiderli öňe gidişlik bilen, ekranyň ekrany kem-kemden “egildi” we çeýe ekran tehnologiýany ýene bir gezek döwdi ...
 • Söwda merkezi üçin P6 çeýe LED ekrany;Sergi üçin tegelek ekran

  Söwda merkezi üçin P6 çeýe LED ekrany;Sergi üçin tegelek ekran

  Aýratynlyklary: 1. Hiç bir şkaf, oňat çeýeligi, bökdençsiz tebigy egrisi (konkaw, konweks, öwrüm) erkin egilip bilner, islendik görnüşde, çeýe dizaýny dürli görnüşlere öwrüp, ahyrky ulanyjylaryň şahsylaşdyrylan isleglerini kanagatlandyrmak üçin;2. Inçe we ýeňil magnit moduly ýöriteleşdirilen gurluşa ýapyşyp biler we islendik gurluşyk dizaýnyna laýyk bolup biler.Sim we gurnamak üçin gaty az ýer gerek.Custöriteleşdirilen lenta kabeli ýokary kabeller we birleşdirijiler arkaly modul üçin güýç we maglumatlary geçirýär g ...
 • Teleýaýlym arhitektura dizaýny üçin P3 çeýe LED ekran sütün wideo diwary

  Teleýaýlym arhitektura dizaýny üçin P3 çeýe LED ekran sütün wideo diwary

  Giriş Teleýaýlymdaky ýapyk silindr diwary üçin Radiant P3.0 çeýe LED displeý Döwrüň ösmegi we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen, displeý pudagynyň ösüşi irki ak-gara şekil dünýäsinden uzak we kyn syýahaty başdan geçirdi. reňk dünýäsindäki uly üýtgeşmelere.Ekranyň tehnologiýasynda yzygiderli täzeleniş bilen, ekranyň ekrany kem-kemden “egildi” we çeýe displeý ýene bir gezek döwüldi ...
 • Muzeý üçin sergi üçin diwar üçin P2.5 çeýe LED ekrany egrilen ekran

  Muzeý üçin sergi üçin diwar üçin P2.5 çeýe LED ekrany egrilen ekran

  Giriş Içki egri LED wideo diwary üçin Radiant P2.5 çeýe LED displeý Döwrüň ösmegi we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen, displeý pudagynyň ösüşi irki ak-gara şekil dünýäsinden uzak we kyn syýahaty başdan geçirdi. reňk dünýäsindäki uly üýtgeşmeler.Ekranyň tehnologiýasynda täzeçillik bilen yzygiderli öňe gidişlik bilen, ekranyň ekrany kem-kemden “egildi” we çeýe displeý ýene bir gezek döwüldi ...
 • Söwda merkezindäki sergi wideo diwaryndaky Visual dizaýn egri ekranyň P2 çeýe LED ekrany

  Söwda merkezindäki sergi wideo diwaryndaky Visual dizaýn egri ekranyň P2 çeýe LED ekrany

  Giriş Içki egri LED wideo diwary üçin Radiant P2.0 çeýe LED displeý Döwrüň ösmegi we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen, displeý pudagynyň ösüşi irki ak-gara şekil dünýäsinden uzak we kyn syýahaty başdan geçirdi. reňk dünýäsindäki uly üýtgeşmeler.Ekranyň tehnologiýasynda täzeçillik bilen yzygiderli öňe gidişlik bilen, ekranyň ekrany kem-kemden “egildi” we çeýe displeý ýene bir gezek döwüldi ...
 • Wizual dizaýn egri ekranda P1.8 çeýe LED ekrany

  Wizual dizaýn egri ekranda P1.8 çeýe LED ekrany

  Giriş Içki egri LED wideo diwary üçin Radiant P1.8 çeýe LED displeý Döwrüň ösmegi we ylymyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, displeý pudagynyň ösüşi irki ak-gara şekil dünýäsinden uzak we kyn syýahaty başdan geçirdi. reňk dünýäsindäki uly üýtgeşmeler.Ekranyň tehnologiýasynda täzeçillik bilen yzygiderli öňe gidişlik bilen, ekranyň ekrany kem-kemden “egildi” we çeýe displeý ýene bir gezek döwüldi ...
 • P1.5 Çeýe LED ekrany egri wideo diwar Sergi egri ekran

  P1.5 Çeýe LED ekrany egri wideo diwar Sergi egri ekran

  Giriş Radiant P1.5 çeýe LED displeýi içerki egri sanly diwar ýasady Döwrüň ösmegi we ylymyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, displeý pudagynyň ösüşi irki ak-gara şekil dünýäsinden uzak we kyn syýahaty başdan geçirdi. reňk dünýäsindäki uly üýtgeşmeler.Ekran tehnologiýasynda täzelikleriň yzygiderli öňe gidişligi bilen, ekran ekrany kem-kemden “egildi” we çeýe dis ...

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň