sahypa_banner

Önüm merkezi

 • Muzeý we 4S awtoulag dükany üçin sergi tegelek wideo ekrany üçin P4 çeýe LED ekrany

  Muzeý we 4S awtoulag dükany üçin sergi tegelek wideo ekrany üçin P4 çeýe LED ekrany

  Giriş Içki egri LED wideo diwary üçin Radiant P4 çeýe LED displeýi Döwrüň ösmegi we ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen, displeý pudagynyň ösüşi irki ak-gara şekil dünýäsinden beýiklere uzak we agyr syýahat etdi. reňk dünýäsindäki üýtgeşmeler.Ekranyň tehnologiýasynda täzeçillik bilen yzygiderli öňe gidişlik bilen, ekranyň ekrany kem-kemden “egildi” we çeýe ekran tehnologiýany ýene bir gezek döwdi ...
 • Söwda merkezi üçin P6 çeýe LED ekrany;Sergi üçin tegelek ekran

  Söwda merkezi üçin P6 çeýe LED ekrany;Sergi üçin tegelek ekran

  Aýratynlyklary: 1. Hiç bir şkaf, oňat çeýeligi, bökdençsiz tebigy egrisi (konkaw, konweks, öwrüm) erkin egilip bilner, islendik görnüşde, çeýe dizaýny dürli görnüşlere öwrüp, ahyrky ulanyjylaryň şahsylaşdyrylan isleglerini kanagatlandyrmak üçin;2. Inçe we ýeňil magnit moduly ýöriteleşdirilen gurluşa ýapyşyp biler we islendik gurluşyk dizaýnyna laýyk bolup biler.Sim we gurnamak üçin gaty az ýer gerek.Custöriteleşdirilen lenta kabeli ýokary kabeller we birleşdirijiler arkaly modul üçin güýç we maglumatlary geçirýär g ...
 • Içerki dizaýn we ses wizual üçin wideo diwary bilen duşuşmak üçin FPP1.56 LED displeý

  Içerki dizaýn we ses wizual üçin wideo diwary bilen duşuşmak üçin FPP1.56 LED displeý

  FPP1.56 LED displeý aýratynlyklary: 1. Täze super inçe dizaýn 2. Doly we doly tehniki hyzmat 3. Iki gezek kabul ediş kartoçkasy we goşa elektrik üpjünçiliginiň dizaýny hökmanydyr 4. Simsiz awiasiýa wilkasynyň dizaýny, açyk simler has arassa we sahy görünmeýär 5.Kabinet 16: 9 gatnaşygy dizaýny, has amatly bölüniş 6.Kabinetiň integrirlenen n arka gapagy örtükli alýuminiýden ýasalýar .Handel dizaýny ergonomiki we çalt gurulýar. Topokarky, aşaky, çep we ýerleşdirilen ýazgylar bar sagda ...
 • Fon wideo diwary üçin teleýaýlym wideo diwary üçin FXI2.5 LED ekrany

  Fon wideo diwary üçin teleýaýlym wideo diwary üçin FXI2.5 LED ekrany

  Aýratynlyklary: 1. Energiýany tygşytlaýan dizaýn, az energiýa sarp etmek, uzak ömür, pes uglerod we daşky gurşawy goramak 2. -okary kesgitli oýnamak ulgamyny ulanyp, reňk doýgunlygy birneme ýokary, reňkleriň sany 1,07 milliard reňklere ýetip biler, reňk ekrany has simmetrik, täzeleniş tizligi 3000 Gs, çal derejesi bolsa 65536-a ýetýär. Surat düşnükli we tebigy, ekrany ýalpyldawuk.3.Point-point düzediş reňkiň yzygiderliligini üpjün etmek üçin goldanýar we ...
 • Açyk meýdanda FXO4 LED ekrany Sanly dizaýn üçin mahabat wideo diwary

  Açyk meýdanda FXO4 LED ekrany Sanly dizaýn üçin mahabat wideo diwary

  Aýratynlyklary: 1. -okary kesgitleme, ýokary ýagtylyk, açyk reňkler, düşnükli mowzuk, roman dizaýny, aýdyň şekil, ýönekeý we ýagty, grafiki şekilleriň bir wagtda ýaýlymyny tamamlap biler.2. Mahabat şekili ajaýyp, pyýadalaryň ünsüni özüne çekmek aňsat we ýatda saklamak aňsat 3. Kiçijik ekran, geçirişiň güýçli aralaşmagy, toruň giň ýaýramagy, sarp ediş terminallaryna göni giriş, pes maýa goýumlary we çalt netijeler, gowy mahabat effekti .4. Öýde ýasalan programmalar, dessine playba ...
 • P2.9 Lýuks harytlar we şaý-sepler dükany üçin aç-açan LED displeý

  P2.9 Lýuks harytlar we şaý-sepler dükany üçin aç-açan LED displeý

  Giriş Bölek satuw dükanlarynyň mahabat displeýi üçin “Radiant P2.9” aç-açan LED displeýi, aç-açanlygy ýokary ýagtylyga birleşdirýän, dükanlaryň aýna diwarynda giňden ulanylýan täze mahabat displeý tehnologiýasy bilen täze önüm hökmünde çalt önümçilige girýär. şaý-sepler dükanlary, kosmetika dükanlary, egin-eşik dükanlary, 4S dükan we ş.m. hatda restoran, myhmanhana, moda sergisi, sergi we ş.m.Bölek satuw pudagynyň ösmegi bilen aç-açan LED displeý ...
 • Sergi we ýygnak üçin teleýaýlym wideo diwary üçin FPP1.875 LED displeý

  Sergi we ýygnak üçin teleýaýlym wideo diwary üçin FPP1.875 LED displeý

  Aýratynlyklary: 1. Täze dizaýn, ýeňil we inçe we ýokary kesgitleme 2. Doly we doly öňdäki tehniki dizaýny goldaň 3. Iki gezek kabul ediş kartasyny we goşa elektrik üpjünçiliginiň dizaýnyny goldaň 4. CNC işleýşi arkaly ýokary takyklyk
 • Bilim we teleýaýlym üçin ýapyk dizaýn LED ekrany üçin FXI3 LED wideo diwary

  Bilim we teleýaýlym üçin ýapyk dizaýn LED ekrany üçin FXI3 LED wideo diwary

  Aýratynlyklary: 1. Energiýany tygşytlaýan dizaýn, az energiýa sarp etmek, uzak ömür, pes uglerod we daşky gurşawy goramak 2. -okary kesgitli oýnamak ulgamyny ulanyp, reňk doýgunlygy birneme ýokary, reňkleriň sany 1,07 milliard reňklere ýetip biler, reňk ekrany has simmetrik, täzeleniş tizligi 3000 Gs, çal derejesi bolsa 65536-a ýetýär. Surat düşnükli we tebigy, ekrany ýalpyldawuk.3.Point-point düzediş reňkiň yzygiderliligini üpjün etmek üçin goldanýar we ...
 • Visual dizaýn üçin ýapyk dizaýn wideo diwary üçin FXI2 LED ekrany

  Visual dizaýn üçin ýapyk dizaýn wideo diwary üçin FXI2 LED ekrany

  Aýratynlyklary: 1. Energiýany tygşytlaýan dizaýn, az energiýa sarp etmek, uzak ömür, pes uglerod we daşky gurşawy goramak 2. definitionokary kesgitli oýnamak ulgamyny ulanyp, reňk doýgunlygy birneme ýokary, reňkleriň sany 1,07 milliard reňklere ýetip biler, reňk ekrany has simmetrik, täzeleniş tizligi 3000 Gs, çal derejesi bolsa 65536-a ýetýär. Surat düşnükli we tebigy, ekrany ýalpyldawuk.3. Reňkleriň yzygiderliligini üpjün etmek üçin nokat-nokat düzediş goldaýar ...
 • Daşky binagärlik mahabaty sanly şekiller üçin FXO5 LED ekrany

  Daşky binagärlik mahabaty sanly şekiller üçin FXO5 LED ekrany

  Aýratynlyklary: 1. -okary kesgitleme, ýokary ýagtylyk, açyk reňkler, düşnükli mowzuk, roman dizaýny, aýdyň şekil, ýönekeý we ýagty, grafiki şekilleriň bir wagtda ýaýlymyny tamamlap biler.2. Mahabat şekili ajaýyp, pyýadalaryň ünsüni özüne çekmek aňsat we ýatda saklamak aňsat 3. Kiçijik ekran, geçirişiň güýçli aralaşmagy, toruň giň ýaýramagy, sarp ediş terminallaryna göni giriş, pes maýa goýumlary we çalt netijeler, gowy mahabat effekti .4. Öýde ýasalan programmalar, dessine playba ...
 • Sanly bildiriş tagtasy üçin FXO6 LED ekrany Mahabat üçin açyk sanly belgisi

  Sanly bildiriş tagtasy üçin FXO6 LED ekrany Mahabat üçin açyk sanly belgisi

  Aýratynlyklary: 1. -okary kesgitleme, ýokary ýagtylyk, açyk reňkler, düşnükli mowzuk, roman dizaýny, aýdyň şekil, ýönekeý we ýagty, grafiki şekilleriň bir wagtda ýaýlymyny tamamlap biler.2. Mahabat şekili ajaýyp, pyýadalaryň ünsüni özüne çekmek aňsat we ýatda saklamak aňsat 3. Kiçijik ekran, geçirişiň güýçli aralaşmagy, toruň giň ýaýramagy, sarp ediş terminallaryna göni giriş, pes maýa goýumlary we çalt netijeler, gowy mahabat effekti .4. Öýde ýasalan programmalar, dessine playba ...
 • Mahabat we bölek dükany üçin arhitektura sanly LED bellik tagtalary üçin FXO8 LED ekrany

  Mahabat we bölek dükany üçin arhitektura sanly LED bellik tagtalary üçin FXO8 LED ekrany

  Aýratynlyklary: 1. -okary kesgitleme, ýokary ýagtylyk, açyk reňkler, düşnükli mowzuk, roman dizaýny, aýdyň şekil, ýönekeý we ýagty, grafiki şekilleriň bir wagtda ýaýlymyny tamamlap biler.2. Mahabat şekili ajaýyp, pyýadalaryň ünsüni özüne çekmek aňsat we ýatda saklamak aňsat 3. Kiçijik ekran, geçirişiň güýçli aralaşmagy, toruň giň ýaýramagy, sarp ediş terminallaryna göni giriş, pes maýa goýumlary we çalt netijeler, gowy mahabat effekti .4. Öýde ýasalan programmalar, dessine playba ...
 • FXO10 LED ekrany Mahabat üçin sanly belgili ekran

  FXO10 LED ekrany Mahabat üçin sanly belgili ekran

  FXO10 LED ekrany 1. highokarky kesgitleme, ýokary ýagtylyk, açyk reňkler, düşnükli mowzuk, roman dizaýny, aýdyň şekil, ýönekeý we ýagty, grafiki şekilleriň bir wagtda ýaýlymyny tamamlap biler.2. Mahabat şekili ajaýyp, pyýadalaryň ünsüni özüne çekmek aňsat we ýatda saklamak aňsat 3. Kiçijik ekran, geçirişiň güýçli aralaşmagy, toruň giň ýaýramagy, sarp ediş terminallaryna göni giriş, pes maýa goýumlary we çalt netijeler, gowy mahabat effekti .4. Öýde ýasalan programmalar, instan ...
 • P3.9 Sergi üçin aç-açan LED displeý;Lýuks harytlar we şaý-sepler dükanyndaky penjire ekrany

  P3.9 Sergi üçin aç-açan LED displeý;Lýuks harytlar we şaý-sepler dükanyndaky penjire ekrany

  Giriş Bank penjiresiniň ekrany üçin “Radiant P3.9” aç-açan LED displeý, şaý-sepler ýaly dükanlaryň aýna diwarynda giňden ulanylýan, ýokary açyklygy ýokary ýagtylyga birleşdirýän täze mahabat displeý tehnologiýasy bilen täze önüm hökmünde bölek önümçilige çalt girýär. dükanlar, kosmetika dükanlary, egin-eşik dükanlary, 4S dükanlar we ş.m. hatda restoran, myhmanhana, moda sergisi, sergi we ş.m.Bölek satuw pudagynyň ösmegi bilen aç-açan LED displeýde brigada bolar ...
 • P7.8 Söwda merkeziniň moda dükany üçin penjire ekrany üçin aç-açan LED displeý

  P7.8 Söwda merkeziniň moda dükany üçin penjire ekrany üçin aç-açan LED displeý

  Giriş Söwda merkezi üçin “Radiant P7.8” aç-açan LED displeýi, şaý-sepler dükanlary ýaly dükanlaryň aýna diwarynda giňden ulanylýan, ýokary aç-açanlygy ýokary ýagtylygy birleşdirýän täze mahabat displeý tehnologiýasy bilen täze önüm hökmünde bölek önümçilige çalt girýär. , kosmetika dükanlary, egin-eşik dükanlary, 4S dükanlary we ş.m. hatda restoran, myhmanhana, moda sergisi, sergi we ş.m.Bölek satuw pudagynyň ösmegi bilen aç-açan LED displeý açyk f ...
 • P10.4 Moda dükany üçin 4S awtoulag dükanynyň penjire ekrany üçin aç-açan LED displeý

  P10.4 Moda dükany üçin 4S awtoulag dükanynyň penjire ekrany üçin aç-açan LED displeý

  1. Görnüşi: Dar LED zolak diňe 3mm, 75% aç-açanlyk.Alýumin çarçuwaly şkaf ygtybarly we ýeňil agram.Hiç hili ýalaňaç IC we beýleki elektron bölekleri açylmaýar, has ygtybarly we ygtybarly, önümiň daşky görnüşi has owadan we tertipli.2. Özbaşdak düzülip bilinýän: Döwrebap aýna perde diwarlarynyň ululygy bar, adaty şkaf taslamanyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmeýär, müşderiniň aýna perdesiniň diwar ölçeglerine görä iň oňat taslamany düzüp bileris, şkafyň gurluşyny we ululygyny sazlap bileris. ..
 • FPP1.25 LED Bilim we ýygnak we ýapyk dizaýn üçin wideo diwary görkeziň

  FPP1.25 LED Bilim we ýygnak we ýapyk dizaýn üçin wideo diwary görkeziň

  Aýratynlyklary: 1. Täze super inçe dizaýn 2. Doly we doly tehniki hyzmat 3. Iki gezek kabul ediş kartoçkasy we goşa elektrik üpjünçiliginiň dizaýny hökmanydyr 4. Simsiz awiasiýa wilkasynyň dizaýny, açyk simler has arassa we sahy görünmeýär 5.Kabinet 16: 9 gatnaşygy dizaýny , has amatly bölüniş 6.Kabinetiň integrirlenen n arka gapagy örtükli alýuminiýden ýasalýar 7. El dizaýny ergonomiki we çalt gurulýar 8.Kabinetiň ýokarsynda, aşagynda, çepinde we sagynda ýerleşdirilen ýazgylar bar
 • Sütün LED ekrany Söwda merkezindäki sanly bellik bölek satuw dükany üçin wideo alyp bardy

  Sütün LED ekrany Söwda merkezindäki sanly bellik bölek satuw dükany üçin wideo alyp bardy

  Söwda merkeziniň kwadrat sütüni LED ekran sütüni Aeroportda ýa-da söwda merkezinde tapawudy ýok, köplenç burçda üznüksiz baglanyşygy bolan 90 dereje egri LED şkafy ulanyp, ajaýyp wizual effekti üpjün edip biljek köp sütünli LED ekran sütünleriniň bardygyny görýäris.
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň