വാടകയ്ക്ക്

തനതായ, ഡൈനാമിക് സംഭവങ്ങൾ പൊതുവായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്: അവർ ഒരു വലിയ ദർശനം ആരംഭിക്കും. എന്തു ഉപകരണങ്ങൾ ഹാജർ വേണ്ടി മറക്കാനാവാത്ത, നിങ്ങളുടെ ഇവന്റ് പിടിച്ചുപറ്റുന്ന ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച് സംവദിച്ച അവ? എൽഇഡി വീഡിയോ സ്ക്രീൻ വാടകയ്ക്ക് തൽസമയ ഉൽപാദനത്തിലും ഇവന്റ് വ്യവസായങ്ങളിൽ അതിവേഗം വളരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇവന്റിലേക്ക് വ്യക്തിത്വവും മാനം ചേർക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഡിസ്പ്ലേകൾ സ്വഭാവത്താൽ ഇണങ്ങിജീവിച്ചാൽ കൂടാതെ, മീഡിയം, വലിയ നടപടികളിൽ വ്യത്യസ്ത ധർമങ്ങൾ ഒരു എണ്ണം സേവിക്കാൻ ക്രമീകരിക്കാം കഴിയും എൽഇഡി. ഉത്പാദനം വാടകയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പങ്കാളികൾ സഹിതം, വെട്ടിത്തിളങ്ങുക എൽഇഡി നിങ്ങൾ എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ തൽസമയ ഇവന്റ് ഉത്പാദനം എടുത്തു സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ്.

വ്യവസായം ത്തന തുടരുന്നു ഇവന്റ് ഉത്പാദനം സാങ്കേതിക നിലയ്ക്ക് രദിഅംത്ലെദ് ന്റെ എപ്പോഴും വളരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ ചുര്വബ്ലെ എൽഇഡി സ്ക്രീനുകൾ, സൃഷ്ടിപരമായ കോൺഫിഗറേഷനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതാണ്ട് ഏതെങ്കിലും സങ്കൽപ്പിക്കാൻ വലിപ്പം രൂപകൽപ്പന കഴിയുന്ന ഡിസ്പ്ലേകൾ നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അനന്തമായ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു. പലരും കച്ചേരി സംഗീത ഇവന്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടും നയിച്ചു പരിഗണിക്കുക സമയത്ത് വീഡിയോ മതിൽ വാടകയ്ക്ക്, സത്യം LED ഡിസ്പ്ലേകൾ തൽസമയ ഇവന്റ് കാഴ്ച്ചകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, പല കമ്പനികളും എൽഇഡി ട്രേഡ് ഷോ ബൂത്തുകളിൽ വേണ്ടി സ്ക്രീനുകളും, കോർപ്പറേറ്റ് യോഗങ്ങളിലും, അതുപോലെ തൽസമയ ടെലിവിഷൻ പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ തപിന്ഗ്സ് വാടകയ്ക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയാണ്.

റേഡിയൻറ് എൽഇഡി ഇവന്റ് നിലവിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനുകൾ കൊണ്ടുപോയി വീഡിയോ സ്ക്രീൻ വാടകയ്ക്ക് സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ സമീപനം ഉണ്ട്. നാം നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങളുടെ പ്രദർശനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ടയർ ഗുണമേന്മയുള്ള ആരംഭത്തിൽ നിന്ന് ഫിനിഷ് നിങ്ങളുടെ എൽഇഡി വീഡിയോ മതിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ദ്രാവകം വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ പ്രക്രിയയുടെ ഏത് സമയത്തും jump കഴിയും. അനുഭവം നമ്മുടെ വർഷം ഞങ്ങളെ വിനോദ ഉത്പാദനം വ്യവസായത്തിന്റെ നോൺ-സ്റ്റോപ്പ് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മനസ്സില് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ എൽഇഡി വീഡിയോ വാടകയ്ക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ കുറിച്ച് എതിർക്കുമ്പോൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങുക എൽഇഡി ഉപഭോക്താക്കളുടെ നമ്മുടെ ലോകവ്യാപക, സമഗ്രമായ 24/7 പിന്തുണ സിസ്റ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ.

2


പോസ്റ്റ് സമയം: മാർച്ച് -28-2019