ஓ டிஜிட்டல் விளம்பர பலகை

கதிரியக்கத் வரி LED அறிகுறிகள் எங்கள் மேல் க்கான தீர்மானங்களை பல்வேறு வழங்க பெருமிதம் கொள்கிறது. என்ன தீர்மானம் நீங்கள் மற்றும் உங்கள் நிறுவனத்தின் சிறந்த தீர்மானிப்பது போது கருத்தில் கொள்ள முக்கியமான காரணிகள் உள்ளன. ஒரு LED அந்த அடையாளத்தின் தீர்மானம் இது பிக்சல் பிட்ச் தான் என குறிப்பிடப்படுகிறது. பிக்சல் பிட்ச் LED களின் ஒவ்வொரு கொத்து இடையேயான இடைவெளி அளவிடும் மில்லிமீட்டர்களில் கணக்கிடுவதாகும். இதையொட்டி, சிறிய மில்லிமீட்டர் எண், உயர் மேற்பரப்பு பரப்பளவிற்கான மேலும் LED களின் LED க்கள் இருக்கும் என அடையாளம் தீர்மானம் ஒன்றாக இறுக்கமான அடுக்கப்பட்டிருக்கும். உயர் தீர்மானம் LED அடையாளம் கடுமையான பிக்சல் சுருதி சதுர காட்சிகளையும் குறைவாகவே உள்ளது கூட, நீங்கள் உங்கள் அடையாளம் குறித்த மேலும் விரிவான கிராபிக்ஸ் மற்றும் crisper உள்ளடக்கத்தை காட்ட அனுமதிக்கும். எங்கள் உயர் தீர்மானம் காட்சிகள் உள்ளூர் மண்டல நியாயங்களை விட்டு அல்லது ஏனெனில் தற்போதுள்ள ஒரு கட்டமைப்பு ஒன்று, சரியாகப் பொருந்துவதில்லை விண்வெளி கட்டுப்பாடுகளுடன் இருப்பிடங்களுக்கு.

3


போஸ்ட் நேரம்: டிசம்பர் 18-2018
பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!