فیشن ښودل LED نندارې

 

 

ځای: د روم، ایټالیا

تکنالوژي: په مشرۍ د دننه، SMD

موندنه: وغورځول مخليد په مشرۍ د 2.9mm pixel جګوالی

ډله: 500 * 500mm.7.5kg.

ډډې: 6 x 4 متر

لیک: د 2016 x 1344 پېکسل

روښانتيا: دا شايد 1200

د مهيا نندارتون، فیشن خپرونه، مرحله د پورتني او داسې نور