Контролен систем

1.Novastar (само за Windows)

Софтвер Download: 

Упатство за користење: 

2.ViPlex Експрес (Windows)

За Бик Серија мултимедијален плеер систем за контрола на прозорецот s.

Софтвер Download:

Упатство за користење:

3.NovaLCT : За поставување на LED параметар екранот.

Софтвер Download:

Корисничко упатство за синхрони LED екран: 

Корисничко упатство за Бик Серија Мултимедија плеер:

2.Linsn (само за Windows)

1.LEDstudio     LED екран синхрони играч на прозорци.

Софтвер Download: 

Упатство за користење:

2.LEDset.За да го поставите LED параметар екранот.

Софтвер Download: 

Упатство за користење:

Како да го користите распоред маса прилагодување на осветленоста преку LEDSet

Интелигентен Setup