ایستگاه و فرودگاه

ایستگاه / علامت فرودگاه LED

بازدید حمل و نقل با تجربه همهجانبه با آخرین تکنولوژی صفحه نمایش LED

فرودگاه و مراکز حمل و نقل دارند با چالش نیاز به برقراری ارتباط به مسافران 24/7 است. بلند رفته است تبلیغات و تلویزیون ایستا مانیتور می باشد. با پیشرفت در تکنولوژی و محصول این امکانات حمل و نقل می توانید فضای همهجانبه، موثر و کارآمد با استفاده از تکنولوژی LED ویدئو ها ایجاد کنید. صفحه نمایش LED را قادر خلاقیت علامت در راه های جدید و هیجان انگیز برای ایجاد تجربه فراموش نشدنی.

2 (2)


Post time: Mar-28-2019
واتساپ چت آنلاین!