خرید ساختمان مرکز

 

 

محل سکونت: خرید ساختمان مرکز

LED: LED CREE-DIP (5 سال گارانتی)

صفحه نمایش P10 P16 در فضای باز چراغ: محصولات

روشنایی: 8500 NIT

تازه کردن: 1920Hz

برای خرید روی صفحه نمایش مرکز ساختمان، بیلبورد دیجیتال، تبلیغات رهبری نشانه و غیره
زمان طولانی بیش از 8 سال است.